Navigation — BYD 2022 — All Regions

Telenav Privacy beleid voor BYD Voertuigen

Versie 1.3

Bijgewerkt: 19 mei 2023

Dit Privacy beleid van Telenav ("Beleid") regelt uw gebruik van en toegang tot bepaalde diensten, producten of websites die wij aanbieden, inclusief met of via onze gelieerde ondernemingen ("Telenav", "wij", "ons", "onze"). Door onze diensten, producten, website of anderszins door interactie met ons te gebruiken of te openen, erkent u dit beleid en gaat u ermee akkoord eraan onderworpen te zijn. Als u niet akkoord gaat met dit beleid, hebt u niet het recht om onze diensten, producten of website(s) te gebruiken. U erkent en begrijpt dat dit Beleid niet van toepassing is op onze zakenpartners of andere bedrijven die Telenav niet bezit of exploiteert. Voor informatie over hoe onze zakelijke partners en andere bedrijven uw Persoonsgegevens verwerken (zoals hieronder gedefinieerd), raadpleegt u hun privacy beleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit beleid, gebruik of open dan onze diensten, producten of onze website niet, of neem deel aan een van deze activiteiten.

We doen er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Dit beleid beschrijft onze benadering van gegevensbescherming, gegevens privacy en gegevensbeveiliging, inclusief onze naleving van verschillende overheidsvoorschriften en -vereisten, en legt uit waarom en hoe we uw gegevens kunnen verzamelen, opslaan, verwerken en distribueren naar derden. We beschrijven in dit beleid ook uw rechten met betrekking tot die informatie.

Met "Persoonlijke gegevens" verwijzen we naar gegevens die betrekking hebben op u als geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonlijke gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uw naam, uw adres, uw telefoonnummer inclusief mobiele telefoonnummers, factuur accountnummer, mobiele abonnee-ID, identificatie van mobiele apparatuur, netwerk adresidentificatie, IP-adres en uw e-mailadres. Anonieme informatie, die we niet kunnen relateren aan een identificeerbare natuurlijke persoon, is geen Persoonlijke gegevens.

Tenzij anders vermeld in dit Beleid, is Telenav de verwerker met betrekking tot de Persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen, opslaan, verwerken en distribueren volgens dit Beleid.

De gegevensbeheerder is BYD Auto Industry Company Limited, een bedrijf dat is opgericht en bestaat volgens de wetten van de Volksrepubliek China en gevestigd is op nr. 3007, Hengping Road 3001, Pingshan, Shenzhen, China (de "Verwerkingsverantwoordelijke"). Naast de verwerking die wij hierin uitvoeren en beschrijven, verwijzen wij naar het privacybeleid van de Controller voor alle andere gegevens die worden verzameld, verwerkt of andere gegevensverwerkende activiteiten die door de Controller worden uitgevoerd.

Raadpleeg Sectie 6 ("Contact opnemen met Telenav") voor vragen en verzoeken die u mogelijk hebt met betrekking tot dit Beleid

1. VERZAMELING EN GEBRUIK VAN INFORMATIE

Afhankelijk van hoe u met ons omgaat, verzamelen we verschillende informatie uit verschillende bronnen. U kunt sommige verzamelde informatie rechtstreeks aan ons verstrekken (bijvoorbeeld wanneer u onze navigatieservice gebruikt voor routeplanning op basis van actuele geolocatie-informatie of zoeken naar bezienswaardigheden in de buurt) en we kunnen andere informatie indirect verzamelen via uw gebruik van onze verbonden navigatiedienst ("Navigatiedienst").

Wanneer u de Navigatie service op BYD-voertuigen in de verbonden modus gebruikt om te zoeken naar een bezienswaardigheid, route of adres, ontvangen en bewaren we (i) een unieke gehashte ID die door BYD is toegewezen; (ii) uw huidige GPS-locatie en geplande route- en/of bestemmingsinformatie, (iii) uw adres of nuttige adres verzoeken en selecties van zoekresultaten; (iv) en informatie over uw gebruik van de zoekservice voor locatie en routering, de prestaties ervan en uw gerelateerde acties en selecties. We gebruiken deze informatie om navigatie- en zoekdiensten aan u te leveren en kunnen deze informatie ook gebruiken om onze producten en diensten te leveren, en te verbeteren. Het kan ook worden gedeeld met BYD in geaggregeerde, geanonimiseerde indeling. U kunt deze Privacyverklaring bekijken in het BYD-navigatiesysteem door naar de "Voertuiginstellingen" te gaan.

Elke keer dat u de Navigatie Service bezoekt, kunnen we uw locatie, zoekgeschiedenis, historische navigatiebestemmingen en routeinformatie registreren en opslaan, inclusief uw punt van herkomst of huidige locatie, het adres van uw bestemming, de starttijd van uw reis, uw nuttige punten, favorieten, uw vooraf ingestelde thuis-/ kantooradressen en andere soortgelijke opgeslagen gegevens, en de route die u moet volgen. We kunnen deze informatie lokaal of in onze Cloud database opslaan. Tijdens een actieve navigatiesessie registreren we periodiek uw huidige locatie, gegevens van de sensoren van uw voertuig en GPS-koers en snelheid van de GPS-hardware die aan uw voertuig is gekoppeld om u te voorzien van uw route- of verkeersstroomgegevens. Onze Navigatie Service maakt ook gebruik van uw huidige locatie of route om te reageren op uw verzoeken voor nabijgelegen bezienswaardigheden (zoals benzinestations, restaurants, winkels, enz.). We onderhouden een database met deze locaties en routeinformatie en kunnen dergelijke informatie gebruiken om onze database en kaartdekking te verbeteren en om andere functies te bieden die onze servicemogelijkheden, functies en gebruikerservaring kunnen verbeteren, inclusief uw eigen gebruikerservaring. We kunnen ook de aan/uit-gebeurtenissen van uw motor registreren om een nauwkeurig mechanisme voor het bijwerken van kaartgegevens in het thuisgebied te bieden. We kunnen de gebruiksgegevens van uw navigatietoepassing registreren voor het leveren van een gebruikers gedragsanalyse om een beter doel van de toepassingservaring te bieden. We kunnen dergelijke locatiegegevens in geanonimiseerde vorm delen met onze externe partners die onderzoek en analyse uitvoeren over de verkeersomstandigheden en het gebruik van wegsegmenten.

Om uitgebreide after-sales ondersteuning te bieden en servicegerelateerde problemen snel op te lossen, kunnen wij systeemlogs van het systeem van uw voertuig verzamelen en exporteren wanneer u problemen ondervindt en hulp vraagt aan uw dealer. Systeemlogs bevatten waardevolle informatie die ons helpt technische fouten effectief te identificeren en op te lossen. Door het verzamelen en analyseren van deze logs kunnen wij de algemene prestaties en betrouwbaarheid van onze producten verbeteren. In alle gevallen worden deze logs alleen gebruikt voor technische analyse en het oplossen van fouten. De gegevens uit de logs zijn anoniem en worden veilig opgeslagen.

Wij verzamelen en exporteren systeemlogs op basis van ons legitieme belang om efficiënte after-sales ondersteuning te bieden. Door deze logs te analyseren, kunnen we technische problemen nauwkeuriger diagnosticeren en oplossen en zo de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren. Het verzamelen en exporteren van systeemlogs is essentieel om de optimale werking van voertuigsystemen te garanderen en om aan onze wettelijke en commerciële verplichtingen te voldoen.

We kunnen ook Persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan, verwerken en verspreiden en deze die u vrijwillig aan ons verstrekt, inclusief in reactie op onze verzoeken. Het is volledig uw beslissing om de gevraagde informatie te verstrekken, maar bepaalde functies van ons Telenav Platform zijn mogelijk niet beschikbaar als u ervoor kiest om de gevraagde informatie niet te verstrekken (bijv. als u een ondersteuningsverzoek wilt indienen, maar niet bereid bent om ons uw naam en e-mailadres te verstrekken).

Aanvullende verwerking van gegevens

De statistische of geaggregeerde informatie die we kunnen verzamelen en opslaan, identificeert niet direct een specifieke persoon, maar we kunnen dergelijke informatie afleiden uit Persoonlijke gegevens. We kunnen bijvoorbeeld Persoonlijke gegevens samenvoegen om het percentage gebruikers in een bepaald land te berekenen. Als we de informatie combineren met Persoonlijke gegevens, behandelen we de gecombineerde informatie als Persoonlijke gegevens. We kunnen dergelijke Persoonlijke gegevens verwerken als onderdeel van onze uitvoering van een contract met u, of als onderdeel van uw verbintenis om een contract met ons aan te gaan. We slaan al dergelijke informatie die we verzamelen vertrouwelijk op en zullen de informatie alleen gebruiken voor het specifieke doel waarvoor we oorspronkelijk hebben verzameld of waarvoor u deze hebt verstrekt. We zullen uw specifieke toestemming vragen voor elk extra gebruik. We ruilen, verhandelen of verkopen geen toegang tot uw informatie zonder uw specifieke toestemming.

Wettelijke basis voor de verwerking van Persoonlijke gegevens

Telenav verwerkt uw Persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij verwerken daarom uw persoonlijke gegevens om de volgende rechtsgronden:

 • Voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of voor ons om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een contract aangaat;
 • Voor onze legitieme belangen of die van een derde partij;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn;
 • Op basis van uw toestemming;

2.  BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Uw privacy is belangrijk voor ons en we handhaven redelijke en passende beveiligingsprocedures om uw informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging, rekening houdend met de risico's die gepaard gaan met de verwerking en de aard van de Persoonlijke gegevens. Telenav beperkt bijvoorbeeld de toegang tot Telenav-systemen die dergelijke informatie opslaan tot geautoriseerd personeel. Telenav maakt ook gebruik van het Secure Sockets Layer (SSL) protocol om ervoor te zorgen dat onze overdracht van Persoonlijke gegevens wordt beveiligd door middel van encryptie.

Hoewel Telenav verschillende veiligheidsmaatregelen handhaaft om ongeoorloofde toegang tot of openbaarmaking van uw Persoonlijke gegevens te voorkomen, zijn geen enkele beveiligingsmaatregelen absoluut of volledig gegarandeerd. We raden u aan uzelf te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot uw account door uw wachtwoord en inloggegevens vertrouwelijk te houden.

Indien wettelijk vereist, zullen we u op de hoogte stellen als wordt vastgesteld dat er ongeoorloofde handelingen zijn geweest die in strijd zijn met de wet of dit beleid, of andere beveiligingsinbreuken.

3. BEWARING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

We bewaren uw gegevens niet langer dan we denken dat redelijk of noodzakelijk is voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven. De duur van het bewaren van Persoonlijke gegevens en de criteria die we gebruiken om die tijd te bepalen, zijn afhankelijk van de aard van de Persoonlijke gegevens en het doel waarvoor ze zijn verstrekt. We bewaren bijvoorbeeld uw Persoonlijke gegevens met betrekking tot het beheer van uw applicatieaccount (zoals naam, e-mailadres, accountinhoud en voorkeuren) zolang ze door u binnen uw account worden bewaard. We kunnen doorgaans andere gegevens bewaren, zoals records van uw activiteit binnen de applicatie, voor een korte periode voordat we dergelijke gegevens anonimiseren voor verder geautoriseerd gebruik. We kunnen uw gegevens ook bewaren voor andere doeleinden die zijn toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, waaronder bijvoorbeeld de verdediging van juridische claims. We kunnen Persoonlijke gegevens bewaren op basis van wat van toepassing is op het product of de dienst die u gebruikt. U kunt contact opnemen met privacy@telenav.com om aanvullende informatie te verkrijgen over ons bewaarbeleid met betrekking tot uw Persoonlijke gegevens.

4. DELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Gelieerde ondernemingen en geautoriseerde derden van Telenav

We kunnen Persoonlijke gegevens delen met onze gelieerde ondernemingen, partners, leveranciers of agenten die namens ons werken voor de doeleinden die in dit Beleid worden beschreven. We kunnen bijvoorbeeld bedrijven inhuren om te helpen bij het beschermen en beveiligen van onze systemen of diensten en om de doeleinden te ondersteunen die worden beschreven in sectie 1. We kunnen Persoonlijke gegevens delen met de volgende categorieën ontvangers: hostingproviders, Cloud SaaS-softwareleveranciers voor het werven van werknemers, betalingsproviders, e-mailserviceproviders, beveiligings- en authenticatieproviders, gebruikersondersteuningsproviders, advertentieproviders, marketingproviders en analyseproviders.

Elke leverancier of agent die we bewaren, moet voldoen aan onze vereisten voor gegevens privacy en beveiliging en dit beleid en mag de Persoonlijke gegevens die ze van ons ontvangen niet voor andere doeleinden gebruiken. We blijven verantwoordelijk en aansprakelijk onder de wetgeving inzake gegevensbescherming als externe agenten die we inschakelen om Persoonlijke gegevens namens ons te verwerken, dit doen op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, tenzij we bewijzen dat we niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de schade.

Internationale overdracht van Persoonlijke gegevens

Onze producten en diensten kunnen middelen gebruiken die door servers in verschillende landen over de hele wereld worden geleverd, afhankelijk van de mate waarin u toegang krijgt tot de Telenav-diensten en waar u zich bevindt. Daarom kunnen wij, met name voor dit product, of onze partners, leveranciers of agenten uw persoonsgegevens verwerken en opslaan overeenkomstig hoofdstuk 1, op de volgende locaties en voor de volgende doeleinden die relevant zijn voor elke site:

 • Europese Economische Ruimte (Frankfurt, Duitsland) - Servers in Europa beheren clouddiensten en kritieke infrastructuur voor onlinediensten met betrekking tot Europese gebruikers.
 • Amerika (Virginia, VS) - Servers in de VS beheren clouddiensten en kritieke infrastructuur voor onlinediensten met betrekking tot gebruikers in Noord- en Zuid-Amerika.
 • Azië-Pacific (Singapore) - Servers in Azië (Singapore) beheren clouddiensten en kritieke infrastructuur voor onlinediensten in verband met gebruikers in Zuidoost-Azië, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Azië.

Wanneer we persoonsgegevens overdragen naar andere rechtsgebieden, zullen we ervoor zorgen dat de informatie wordt overgedragen in overeenstemming met dit Beleid en dat er, voorafgaand aan elke overdracht, een wettelijke basis is voor een dergelijke overdracht en dat er een passende bescherming voor uw Persoonsgegevens wordt geboden zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld door gebruik te maken van standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of relevante autoriteiten (waar nodig) en door het gebruik van andere passende technische en organisatorische informatiebeveiligingsmaatregelen te eisen. U kunt contact opnemen met het privacypersoonlijkheidsteam van Telenav op privacy@telenav.com voor bijkomende informatie over de veiligheidsmaatregelen die we nemen in verband met deze overdrachten.

Verplichte openbaarmakingen

We zullen voldoen aan alle dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of andere juridische processen voor alle informatie over u in ons bezit, en we kunnen dergelijke informatie gebruiken om de wettelijke rechten van u, de onze of anderen vast te stellen of uit te oefenen, of om ons te verdedigen tegen juridische claims. We kunnen ook worden verplicht om Persoonlijke gegevens openbaar te maken in reactie op een wettig verzoek van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten.

Fusies en overnames

Als we besluiten om onze bedrijven in bepaalde landen te verkopen, te kopen, samen te voegen of anderszins te reorganiseren, kan dit inhouden dat we Persoonlijke gegevens bekendmaken aan potentiële of feitelijke kopers en hun adviseurs, of Persoonlijke gegevens ontvangen van verkopers en hun adviseurs. In het geval van dergelijke openbaarmakingen van Persoonlijke gegevens, zullen we voldoen aan alle toepasselijke privacy vereisten.

5.  UW RECHTEN

U hebt specifieke wettelijke rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") met betrekking tot de Persoonlijke gegevens die Telenav over u verwerkt. Deze worden hieronder kort uitgelegd en u kunt ze uitoefenen door de contactgegevens onder het gedeelte "Contact opnemen met Telenav" te gebruiken.

 • Het recht om te weten welke Persoonlijke gegevens wij over u bewaren en het recht op toegang daartoe. Voor zover uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, behouden wij ons het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen (rekening houdend met de administratieve kosten van het verstrekken van de informatie of communicatie of het ondernemen van de gevraagde actie) of te weigeren gevolg te geven aan het verzoek.
 • Het recht om onvolledige en/of onjuiste Persoonlijke gegevens over u te corrigeren.
 • Het recht om uw Persoonlijke gegevens te verwijderen.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of de verwerking van uw Persoonlijke gegevens te beperken, in bepaalde omstandigheden. Als u bezwaar maakt en uw bezwaar gegrond is, zullen wij uw Gegevens niet langer verwerken of zullen wij onze verwerkingsactiviteiten dienovereenkomstig aanpassen. Integendeel, als de legitieme redenen die door ons worden beschreven als een rechtvaardiging voor de verwerking prevaleren boven de redenen die u hebt beschreven, zullen wij u informeren over de redenen waarom wij het recht hebben om door te gaan met de verwerking van uw Persoonlijke gegevens. U kunt te allen tijde en zonder opgaaf van reden bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden.
 • Het recht op overdraagbaarheid, dat wil zeggen het recht om de Persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt te ontvangen en, indien technisch mogelijk, te verzoeken dat wij uw gegevens onder bepaalde omstandigheden overdragen aan een andere organisatie.
 • Het recht om uw toestemming op elk moment en zonder opgave van redenen in te trekken, wanneer de verwerking van uw Persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de gegevensverwerkingsactiviteiten die hebben plaatsgevonden vóór de intrekking of op enige andere verdere verwerkingsactiviteit van uw Persoonlijke gegevens die wordt gerechtvaardigd door een bestaande wettelijke rechtvaardiging. Houd er rekening mee dat als u uw toestemming intrekt, we mogelijk niet in staat zijn om bepaalde services aan u te blijven leveren.
 • Het recht om niet te worden onderworpen aan automatische individuele beslissingen die rechtsgevolgen voor u hebben of u op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloeden.
 • Het recht om klachten in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten. De autoriteit die verantwoordelijk is voor Telenav is de nationale toezichthoudende autoriteit voor de verwerking van Persoonlijke gegevens, Boekarest, 28-30 General Gheorghe Magheru Boulevard, District 1, PC 010336, Roemenië.

6.  CONTACT OPNEMEN MET TELENAV

U kunt contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:

Telenav, Inc
Attentie: DPO
4655 Great America Parkway, Suite 300
Santa Clara, CA 95054, US
Telefoon: (866) 686-0192
E-mail: privacy@telenav.com

Als u inwoner bent van een lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, kunt u uw vragen of klachten richten door een e-mail te sturen naar privacy@telenav.com.

Met betrekking tot elke kennisgeving of verzoek die u onder dit beleid kunt verstrekken, zullen we uw identiteit of de identiteit van uw geautoriseerde agent die het verzoek namens u indient verifiëren en we zullen dan aan uw verzoek voldoen. We zullen uw identiteit verifiëren met een "redelijke mate van zekerheid" of een "redelijk hoge mate van zekerheid", afhankelijk van de gevoeligheid van de Persoonlijke gegevens en het risico op schade aan u door ongeoorloofde openbaarmaking of verwijdering, indien van toepassing. We kunnen u vragen om aanvullende Persoonlijke gegevens te verstrekken om uw identiteit te verifiëren voordat we uw verzoek kunnen verwerken.

7.  OVER DIT BELEID

Andere overeenkomsten

Telenav kan schriftelijke product- of serviceovereenkomsten aangaan met klanten die specifieke bepalingen bevatten met betrekking tot vertrouwelijkheid, beveiliging of een andere omgang met informatie. Als dit beleid in strijd is met een bepaling van die voorwaarden en overeenkomsten (zowel in de VS als internationaal), zijn die voorwaarden en overeenkomsten van toepassing in de mate van inconsistentie. In alle andere gevallen zijn de voorwaarden van dit beleid van toepassing.

Toepasselijk recht

Door ervoor te kiezen  om ons Telenav-platform te gebruiken of anderszins informatie aan Telenav te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat elk geschil over privacy of de voorwaarden in dit beleid wordt beheerst door de wetten van de staat Californië, Verenigde Staten van Amerika; op voorwaarde echter (i) dat dit beleid wordt beheerst door de AVG, als de AVG van toepassing is; of (ii) enig ander toepasselijk recht dat kan worden opgelegd door het rechtsgebied waarin u woont. Behalve waar verboden door de toepasselijke wetgeving (waaronder Quebec), gaat u er ook mee akkoord om dergelijke geschillen te bemiddelen en u te houden aan enige beperking van schade die is opgenomen in onze Gebruiksvoorwaarden, Servicevoorwaarden of andere toepasselijke overeenkomsten die we met u hebben.

Telenav is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission (FTC).

Wijzigingen in dit beleid

We kunnen dit beleid bijwerken op basis van wijzigingen in onze bedrijfsfuncties, maatregelen met betrekking tot de bescherming van Persoonlijke gegevens en toepasselijke wetgeving. Als we wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we eventuele wijzigingen op onze websitepagina publiceren op https://www.telenav.com/legal, en we zullen u op de hoogte stellen via de navigatie-APP in het voertuig. Wanneer wijzigingen in dit beleid een fundamentele invloed hebben op de aard van de verwerking of anderszins een substantiële invloed op u hebben, zullen we u hiervan voldoende van tevoren op de hoogte stellen, zodat u de mogelijkheid hebt om eventuele rechten uit te oefenen.

Preferences

Privacy is important to us, so you have the option of disabling certain types of storage that may not be necessary for the basic functioning of the website. Blocking categories may impact your experience on the website. Cookie Policy

Accept all cookies

These items are required to enable basic website functionality.

Always active

These items help the website operator understand how its website performs, how visitors interact with the site, and whether there may be technical issues.

These items are used to deliver advertising that is more relevant to you and your interests.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.