Navigation — BYD 2022 — All Regions

Telenavs Personvernerklæringfor BYD kjøretøyer

Versjon 1.3

Oppdatert: 19. mai 2023

Denne Telenavs personvernerklæringfor ("Politikk") styrer din bruk og tilgang til visse tjenester, produkter eller nettsteder som vi tilbyr, inkludert med eller gjennom våre tilknyttede selskaper ("Telenav", "vi", "oss", "vår"). Ved å bruke eller få tilgang til våre tjenester, produkter, nettsider eller på annen måte ved å samhandle med oss, erkjenner du denne Politikk en og godtar å være underlagt den. Hvis du ikke godtar disse Politikk, har du ikke rett til å bruke våre tjenester, produkter eller nettsted(er). Du erkjenner og forstår at denne Politikk ikke gjelder for våre forretning partnere eller andre selskaper som Telenav ikke eier eller driver. For informasjon om hvordan våre forretning partnere og andre selskaper behandler dine Personlig data(som definert nedenfor), vennligst se deres personvern retningslinjene. Hvis du ikke godtar vilkårene i denne Politikk, vennligst ikke bruk eller få tilgang til våre tjenester, produkter eller nettstedet vårt, eller delta i noen av disse aktivitetene.

Vi er forpliktet til å beskytte og respektere personvern ditt. Denne Politikk beskriver vår tilnærming til data beskyttelse, personvern og data sikkerhet, inkludert vår overholdelse av ulike myndighetsbestemmelser og krav, og forklarer hvorfor og hvordan vi kan samle inn, lagre, behandle og distribuere dine personlige data til tredjeparter. Vi beskriver også i denne Politikk dine rettigheter i forhold til denne informasjonen.

Med "Personlige data" refererer vi til data som er relatert til deg som en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Personlige data inkluderer, men er ikke begrenset til navnet ditt, adressen din, telefon nummeret ditt, inkludert mobil telefon numre, fakturering konto nummer, mobil abonnent identifikator, mobil utstyrs identifikator, nettverks adresse identifikator, IP adresse og e-post adressen din. Anonym informasjon, som vi ikke kan relatere til en identifiserbar fysisk person, er ikke Personlig data.

Med mindre annet er angitt i disse Politikk, er Telenav behandler i forhold til personlige data vi kan samle inn, lagre, behandle og distribuere i samsvar med disse Politikk.

Behandlingsansvarlig er BYD Auto Industry Company Limited, et selskap som er etablert og eksisterer i henhold til lovene i Kina, med hovedkontor på No. 3007, Hengping Road 3001, Pingshan, Shenzhen, Kina ("behandlingsansvarlig"). I tillegg til behandlingen vi utfører og beskriver i dette dokumentet, henviser vi til personvernerklæringen for alle andre data som samles inn, behandles eller andre databehandlingsaktiviteter som utføres av den behandlingsansvarlige.

Vennligst se avsnitt 6 ("Kontakte Telenav") for spørsmål og forespørsler du måtte ha knyttet til denne Politikk.

1. INFORMASJONSINNSAMLING OG BRUK

Avhengig av hvordan du samhandler med oss, samler vi inn ulike opplysninger fra ulike kilder. Du kan oppgi noe innsamlet informasjon direkte til oss (f.eks. når du bruker navigasjon tjenesten vår for rute planlegging basert på gjeldende geolokalisering informasjon eller søker etter interesse punkter i nærheten), og vi kan samle inn annen informasjon indirekte gjennom din bruk av vår tilkoblede navigasjon tjeneste ("Navigasjon tjeneste").

Når du bruker navigasjon tjenesten på BYD kjøretøyer i tilkoblet modus for å søke etter et interessepunkt, rute eller en adresse, mottar vi og lagrer (i) en unik hashed identifikator tildelt av BYD; (ii) din nåværende GPS posisjon og informasjon om planlagt rute og/eller destinasjon, (iii) dine søke forespørsler om adresse eller interessepunkt og valg av søke resultater; (iv) og informasjon om din bruk av posisjons- og rute søke tjenesten, dens ytelse og dine relaterte handlinger og valg. Vi bruker denne informasjonen til å tilby navigasjons og søke tjenestene til deg og kan også bruke denne informasjonen til å tilby, forbedre og forbedre produktene og tjenestene våre. Det kan også deles med BYD i aggregert, anonymisert format. Du kan se denne personvern erklæringen i BYD navigasjon systemet ved å gå til "Kjøretøy innstillinger".

Hver gang du bruker navigasjon tjenesten, kan vi registrere og lagre posisjonen din, søke historikk, historiske navigasjon destinasjoner og rute informasjon, inkludert start punktet eller gjeldende posisjon, adressen til destinasjonen, start tid punktet for turen, punktene dine av interesse, favoritter, forhånd innstilte hjemme-/kontor adresser og andre lignende lagrede data, og ruten du blir bedt om å følge. Vi kan lagre denne informasjonen lokalt eller i vår sky database. Under en aktiv navigasjon søkt registrerer vi med jevne mellomrom din nåværende posisjon, data fra kjøretøyets sensorer og GPS kurs og hastighet fra GPS maskinvaren knyttet til kjøretøyet ditt for å gi deg rute eller trafikk flyt data. Vår navigasjon tjeneste bruker også din nåværende posisjon eller rute for å svare på dine forespørsler om interesse punkter i nærheten (som ben instasjoner, restauranter, shopping osv.). Vi vedlikeholder en database med disse plasseringene og ruteinformasjonen og kan bruke slik informasjon til å forbedre databasen vår, kartdekningen og for å tilby andre funksjoner som kan forbedre våre tjenestemuligheter, funksjoner og brukeropplevelse, inkludert din egen brukeropplevelse. Vi kan også registrere motorens på/av-hendelsesdata for å gi en nøyaktig oppdateringsmekanisme for hjemmeområdekartdata. Vi kan registrere bruksdataene dine for navigasjon applikasjonen for å gi en bruker atferd analyse for å gi en bedre applikasjon opplevelse. Vi kan dele slike stedsdata i anonymisert form med våre tredjepart partnere som utfører forskning og analyser om trafikk forhold og bruk av veisegmenter.

For å kunne tilby omfattende ettersalgsstøtte og løse servicerelaterte problemer raskt, kan vi samle inn og eksportere systemlogger fra bilens system når du støter på problemer og søker hjelp hos forhandleren. Systemloggene inneholder verdifull informasjon som hjelper oss med å identifisere og løse tekniske feil på en effektiv måte. Ved å samle inn og analysere disse loggene kan vi forbedre den generelle ytelsen og påliteligheten til produktene våre. I alle tilfeller brukes disse loggene kun til teknisk analyse og feilsøking. Dataene fra loggene er anonyme og lagres på en sikker måte.

Vi samler inn og eksporterer systemlogger ut fra vår berettigede interesse i å kunne tilby effektiv kundestøtte. Ved å analysere disse loggene kan vi diagnostisere og løse tekniske problemer mer nøyaktig og dermed forbedre kvaliteten på tjenesten vår. Innsamling og eksport av systemlogger er avgjørende for å sikre optimal drift av kjøretøyets systemer og for å oppfylle våre juridiske og kommersielle forpliktelser.

Vi kan også samle inn, lagre, behandle og distribuere Personlig data og annen informasjon som du frivillig gir oss, inkludert som svar på våre forespørsler. Det er helt og holdent din avgjørelse om du vil oppgi den forespurte informasjonen, men visse funksjoner i vår Telenav plattform er kanskje ikke tilgjengelige hvis du velger å ikke oppgi den forespurte informasjonen (f.eks. hvis du ønsker å sende inn en forespørsel om støtte, men ikke er villig til å gi oss med navn og e-post adresse).

Ytterligere behandling av data

Den statistiske eller aggregerte informasjonen vi kan samle inn og lagre identifiserer ikke direkte en bestemt person, men vi kan utlede slik informasjon fra Personlige Data. For eksempel kan vi samle Personlige Data for å beregne prosentandelen av brukere i et bestemt land. Hvis vi kombinerer annen informasjon med Personlige Data, vil vi behandle den kombinerte informasjonen som Personlige Data. Vi kan behandle slike Personlige Data som en del av vår oppfyllelse av en kontrakt med deg, eller en del av din forpliktelse til å inngå en kontrakt med oss. Vi lagrer all slik informasjon vi samler inn konfidensielt og vil kun bruke informasjonen til det spesielle formålet som vi opprinnelig samlet inn eller du ga. Vi vil be om din spesifikke tillatelse for eventuell tilleggsbruk. Vi bytter, bytter eller selger ikke tilgang til informasjonen din uten ditt spesifikke samtykke.

Juridisk Grunnlag for Behandling av Personlige Data

Telenav behandler dine Personlige Data i samsvar med gjeldende data beskyttelse lover. Vi behandler derfor dine Personlige Data av følgende juridiske grunner:

 • for gjennomføring av en kontrakt som du er part i eller for at vi skal ta skritt på din forespørsel før vi inngår en kontrakt
 • av hensyn til våre legitime interesser eller en tredjeparts interesser
 • for overholdelse av en juridisk forpliktelse som vi er underlagt
 • basert på ditt samtykke

2. BESKYTTELSE AV PERSONLIGE DATA

Personvernet ditt er viktig for oss, og vi opprettholder rimelige og hensiktsmessige sikkerhet prosedyrer for å beskytte informasjonen din mot tap, misbruk og uautorisert tilgang, avsløring, endring og ødeleggelse, med behørig hensyntagen til risikoene forbundet med behandlingen og Personlige Data natur. For eksempel begrenser Telenav tilgang til Teleav systemer som lagrer slik informasjon til autorisert personell. Telenav bruker også Secure Sockets Layer (SSL) protokollen for å sikre at vår overføring av Personlige Data er sikret gjennom kryptering.

Mens Telenav opprettholder ulike sikkerhetstiltak for å forhindre uautorisert tilgang til eller utlevering av dine Personlige Data, er ingen sikkerhetstiltak absolutt eller fullstendig garantert. Vi anbefaler at du beskytter deg mot enhver uautorisert tilgang til kontoen din ved å holde passordet ditt og pålogging informasjonen konfidensiell.

Hvis loven krever det, vil vi varsle deg hvis den fastslår at det var uautoriserte handlinger som bryter loven eller denne Politikk, eller andre sikkerhetsbrudd.

3. OPPBEVARING AV PERSONLIGE DATA

Vi vil ikke beholde dine Personlige Data lenger enn vi mener er rimelig eller nødvendig for formålene som er beskrevet i denne Politikk. Hvor lang tid vi oppbevarer Personlige Data, og kriteriene vi bruker for å bestemme denne tiden, er avhengig av Personlige Data natur og formålet de ble gitt for. For eksempel beholder vi dine Personlige Data knyttet til administrasjon av applikasjon kontoen din (som navn, e-post adresse, konto innhold og preferanser) så lenge de oppbevares av deg på kontoen din. Vi kan vanligvis opprettholde andre data, for eksempel registreringer av aktiviteten din i applikasjonen, i en kort periode før vi anonymiserer slike data for videre autorisert bruk. Vi kan også beholde dine Personlige Data for andre formål som er tillatt i henhold til gjeldende lov, inkludert for eksempel forsvar av juridiske krav. Vi kan beholde Personlige Data basert på hva som gjelder for produktet eller tjenesten du bruker. Du kan kontakte privacy@telenav.com for å få mer informasjon om våre retningslinjer for oppbevaring av dine Personlige Data.

4. DELING AV PERSONLIGE DATA

Telenav tilknyttede selskaper og autoriserte tredjeparter

Vi kan dele Personlig data med våre tilknyttede selskaper, partnere, leverandører eller agenter som jobber på våre vegne for formålene beskrevet i denne Politikk. For eksempel kan vi leie inn selskaper for å hjelpe til med å beskytte og sikre våre systemer eller tjenester og for å støtte formålene beskrevet i del 1. Vi kan dele Personlig datamed følgende kategorier av mottakere: hostingleverandører, cloud SaaS programvareleverandører for rekruttering av ansatte, betalingsleverandører, e-post tjenesteleverandører, sikkerhets- og autentisering leverandører, brukerstøtte leverandører, annonse leverandører, markedsføring leverandører, analytiske leverandører.

Enhver leverandør eller agent som vi beholder, må overholde kravene til personvern og sikkerhet for data og denne Politikk og har ikke lov til å bruke Personlig data de mottar fra oss til andre formål. Vi forblir ansvarlige og ansvarlige i henhold til databeskyttelseslover hvis tredjepartsagenter vi engasjerer for å behandle Personlig data på våre vegne gjør det på en måte som er i strid med gjeldende databeskyttelseslover, med mindre vi beviser at vi ikke er ansvarlige for hendelsen som gir opphav til skaden.

Internasjonale overføringer av Personlig data

Våre produkter og tjenester kan bruke ressurser fra servere som befinner seg i forskjellige land rundt om i verden, avhengig av i hvilken grad du bruker Telenavs tjenester og hvor du befinner deg. Derfor kan vi eller våre partnere, leverandører eller agenter, spesielt for dette produktet, behandle og lagre personopplysningene dine i samsvar med kapittel 1, på følgende steder og for følgende formål som er relevante for hvert nettsted:

 • Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (Frankfurt, Tyskland) - Servere i Europa drifter skytjenester og kritisk infrastruktur for nettjenester knyttet til europeiske brukere.
 • Amerika (Virginia, USA) - Servere i USA administrerer skytjenester og kritisk infrastruktur for nettbaserte tjenester knyttet til brukere i Nord- og Sør-Amerika.
 • Asia-Stillehavsområdet (Singapore) - Servere i Asia (Singapore) administrerer skytjenester og kritisk infrastruktur for nettbaserte tjenester knyttet til brukere i Sørøst-Asia, Australia, New Zealand og Sør-Asia.

Når vi overfører personopplysninger til andre jurisdiksjoner, vil vi sørge for at slike overføringer skjer i samsvar med disse retningslinjene og at slike overføringer har et rettslig grunnlag før overføring finner sted, og at personopplysningene dine er tilstrekkelig beskyttet i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning, for eksempel ved å bruke standard kontraktsklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen eller relevante myndigheter (der det er nødvendig), og ved å kreve bruk av andre egnede tekniske og organisatoriske informasjonssikkerhetstiltak. Du kan kontakte Telenavs personvernteam på privacy@telenav.com for å få mer informasjon om beskyttelsestiltakene vi har iverksatt i forbindelse med disse overføringene.

Obligatoriske avsløringer

Vi vil overholde alle stevninger, rettskjennelser eller andre juridiske prosesser for all informasjon om deg i vår besittelse, og vi kan bruke slik informasjon til å etablere eller utøve dine, våre eller andres juridiske rettigheter, eller for å forsvare mot juridiske krav. Vi kan også bli pålagt å avsløre Personlig data som svar på en lovlig forespørsel fra offentlige myndigheter, inkludert for å oppfylle krav til nasjonal sikkerhet eller rettshåndhevelse.

Fusjoner og oppkjøp

Hvis vi bestemmer oss for å selge, kjøpe, slå sammen eller på annen måte omorganisere virksomhetene våre i visse land, kan dette innebære at vi avslører Personlig data til potensielle eller faktiske kjøpere og deres rådgivere, eller mottar Personlig data fra selgere og deres rådgivere. I tilfelle slik utlevering av Personlig data, vil vi overholde alle gjeldende personvernkrav.

5. DINE RETTIGHETER

You have specific statutory rights under the General Data Protection Regulation (“GDPR”) regarding the Personlig data Telenav processes about you. Disse er kort forklart nedenfor, og du kan bruke dem ved å bruke kontaktinformasjonen under "Kontakte Telenav".

 • Retten til å vite hvilke Personlig data vi har om deg og retten til å få tilgang til dem. I den grad forespørselen din er åpenbart grunnløs eller overdreven, forbeholder vi oss retten til å kreve et rimelig gebyr (med tanke på de administrative kostnadene ved å gi informasjonen eller kommunikasjonen eller iverksette den forespurte handlingen) eller nekte å handle på forespørselen.
 • Retten til å korrigere ufullstendige og/eller uriktige Personlig data om deg.
 • Retten til å slette dine Personlig data.
 • Retten til å protestere mot eller begrense behandlingen av dine Personlig data, under visse omstendigheter. Hvis du protesterer, og innsigelsen din er berettiget, vil vi ikke lenger behandle dine Personlig data, eller vi vil justere våre behandlingsaktiviteter tilsvarende. Tvert imot, hvis de legitime grunnene som er beskrevet av oss som en begrunnelse for behandlingen råder over grunnene du beskrev, vil vi informere deg om årsakene til at vi har rett til å fortsette behandlingen av dine Personlig data.
  Du kan, når som helst og uten å oppgi noen grunn, protestere mot behandlingen av dine Personlig data for direkte markedsføringsformål.
 • Retten til portabilitet, som betyr retten til å motta Personlig data du har gitt oss og, hvis det er teknisk mulig, be om at vi overfører Personlig data dine til en annen organisasjon, under visse omstendigheter.
 • Retten til å tilbakekalle ditt samtykke når som helst og uten å oppgi noen grunn, der behandlingen av dine Personlig data er basert på ditt samtykke. Slik tilbaketrekking skal ikke ha noen innvirkning på databehandlings aktivitetene som har funnet sted før tilbaketrekkingen eller for annen videre behandling av dine Personlig data som er begrunnet med en eksisterende juridisk begrunnelse. Vær oppmerksom på at hvis du tilbakekaller samtykket ditt, kan det hende at vi ikke kan fortsette å tilby visse tjenester til deg.
 • Retten til ikke å bli underlagt noen automatiske enkeltvedtak som har rettsvirkninger for deg eller som på lignende måte påvirker deg betydelig.
 • Retten til å sende inn klager til de kompetente databeskyttelsesmyndighetene. Den ansvarlige myndigheten for Telenav er National Supervisory Authority for Personal Data Processing, Bucuresti, 28-30 General Gheorghe Magheru Boulevard, District 1, PC 010336, Romania.

6. KONTAKT TELENAV

Du kan kontakte oss ved å bruke følgende kontaktinformasjon:

Telenav, Inc
Oppmerksomhet: DPO
4655 Great America Parkway, Suite 300
Santa Clara, CA 95054, US
Telefon: (866) 686-0192
E-post: privacy@telenav.com

Hvis du er bosatt i et EU medlemsland eller det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, kan du rette dine spørsmål eller klager ved å sende en e-post til privacy@telenav.com.

Kanadiske brukere kan også kontakte:

Kontoret til Kanada personvern kommissær
30 Victoria Street
Gatineau, Quebec
K1A 1H3
Tollfri: 1-800-282-1376
Telefon: (819) 994-5444
Fax: (819) 994-5424
TTY: (819) 994-6591

Med hensyn til ethvert varsel eller forespørsel du måtte gi under disse Politikk, vil vi bekrefte identiteten din, eller identiteten til din autoriserte agent som sender inn forespørselen på dine vegne, og vi vil deretter etterkomme forespørselen din. Vi vil bekrefte identiteten din enten til en "rimelig grad av sikkerhet" eller en "rimelig høy grad av sikkerhet" avhengig av sensitiviteten til Personlig data og risikoen for skade på deg ved uautorisert avsløring eller sletting, alt etter hva som er aktuelt. Vi kan kreve at du oppgir ytterligere Personlig data for å bekrefte identiteten din før vi kan behandle forespørselen din.

7. OM DENNE POLITIKK

Andre avtaler

Teleav kan inngå skriftlige produkt eller tjenesteavtaler med kunder som inneholder spesifikke bestemmelser knyttet til konfidensialitet, sikkerhet eller annen håndtering av informasjon. Hvis denne Politikk er i konflikt med noen bestemmelse i disse vilkårene og avtalene (både amerikanske og internasjonale), styrer disse vilkårene og avtalene i omfanget av inkonsekvensen. I alle andre tilfeller gjelder vilkårene i denne Politikk.

Gjeldende lov

Ved å velge å bruke vår Telenav plattform, eller på annen måte gi informasjon til Telenav, godtar du at enhver tvist om personvern eller vilkårene i denne Politikk vil bli styrt av lovene i staten California, USA; forutsatt at (i) denne Politikk skal styres av GDPR, hvis GDPR gjelder; eller (ii) annen gjeldende lov som kan være pålagt av jurisdiksjonen der du bor. Bortsett fra der det er forbudt i henhold til gjeldende lov (som kan inkludere Quebec), samtykker du også i å avgjøre slike tvister og å overholde eventuelle begrensninger på skader i våre vilkår for bruk, vilkår og betingelser for bruk eller annen gjeldende avtale vi har med deg.

Telenav er underlagt undersøkelses- og håndhevelsesmyndighetene til Føderale handelskommisjon (FTC).

Endringer i denne Politikk

Vi kan oppdatere denne Politikki henhold til endringer i våre forretningsfunksjoner, tiltak angående beskyttelse av Personlig data og gjeldende lover. Hvis vi gjør endringer i denne Politikk, vil vi publisere eventuelle endringer på nettsiden vår på www.telenav.com/legal, og vi vil varsle deg gjennom navigasjons appen i kjøretøyet. Der endringer i denne Politikk vil ha en grunnleggende innvirkning på behandlingens art eller på annen måte ha en betydelig innvirkning på deg, vil vi gi deg tilstrekkelig forhåndsvarsel slik at du har mulighet til å utøve rettigheter du måtte ha.  

Preferences

Privacy is important to us, so you have the option of disabling certain types of storage that may not be necessary for the basic functioning of the website. Blocking categories may impact your experience on the website. Cookie Policy

Accept all cookies

These items are required to enable basic website functionality.

Always active

These items help the website operator understand how its website performs, how visitors interact with the site, and whether there may be technical issues.

These items are used to deliver advertising that is more relevant to you and your interests.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.