Navigation — BYD 2022 — All Regions

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับรถยนต์ BYD ของ Telenav

เวอร์ชัน 1.3

เวลาอัปเดต:19 พฤษภาคม 2023

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Telenav (“นโยบาย”) ฉบับนี้ควบคุมการเข้าถึงของบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือเว็บไซต์หนึ่ง ๆ ที่เราเสนอ ซึ่งรวมถึงหรือผ่านบริษัทในเครือของเรา ("Telenav", “เรา”, “ของเรา”) ด้ายการใช้หรือการเข้าถึงบริการ ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ของเรา หรือมิเช่นนั้นด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับเรา ท่านยอมรับนโยบายนี้และตกลงที่จะปฏิบัติตาม หากท่านไม่ตกลงกับนโยบายนี้ ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือเว็บไซต์ของเรา ท่านยอมรับและเข้าใจว่านโยบายไม่ได้ใช้ในพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจของเราและบริษัทอื่น ๆ ที่ Telenav ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือดำเนินการ สำหรับข้อมูลถึงแนวทางที่พาร์ตเนอร์ทางธุรกิจของเราและบริษัทอื่น ๆ ดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของท่าน (ดังที่นิยามในด้านล่าง) โปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทนั้น ๆ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงของนโยบาย โปรดอย่าใช้หรือเข้าถึงบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือเว็บไซต์ของเรา หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ เหล่านี้

เรายึดมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายนี้อธิบายแนวทางของเราในการปกป้องข้อมูล ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการที่เราปฏิบัติตามข้อบังคับและความต้องการทางรัฐบาล และอธิบายถึงเหตุผลและวิธีที่เราอาจรวบรวม จัดเก็บ ดำเนินขั้นตอน และแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม เรายังอธิบายนโยบายนี้ถึงสิทธิ์ของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว

คำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" นั้น เราใช้อ้างถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับท่านในฐานะบุคคลที่ได้รับการระบุตัวตนหรือระบุตัวตนได้เป็นธรรมชาติ ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อของท่าน ที่อยู่ของท่าน หมายเลขโทรศัพท์ของท่านซึ่งรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขบัญชีชำระเงิน หมายเลขระบุตัวตนผู้สมัครบริการมือถือ หมายเลขระบุตัวตนอุปกรณ์มือถือ หมายเลขระบุตัวตนที่อยู่เครือข่าย ที่อยู่ IP และที่อยู่อีเมลของท่าน ข้อมูลนิรนาม ซึ่งเราไม่สามารถนำมาเกี่ยวข้องกับบุคคลระบุตัวตนได้เป็นธรรมชาติจะไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

ยกเว้นในกรณีที่ถูกระบุไว้ในนโยบาย Telenav เป็นผู้ดำเนินขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจรวบรวม จัดเก็บ ดำเนินขั้นตอนและแจกจ่ายตามนโยบายนี้

ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องเป็น BYD Auto Industry Company Limited ซึ่งเป็น บริษัท ที่จัดตั้งขึ้นและมีอยู่ภายใต้กฎหมายของจีนโดยมีสํานักงานจดทะเบียนอยู่ที่ No. 3007, Hengping Road 3001, Pingshan, Shenzhen, China ("ผู้ควบคุม") นอกเหนือจากการประมวลผลที่เราดําเนินการและอธิบายไว้ในที่นี้โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับข้อมูลอื่น ๆ ที่รวบรวมประมวลผลหรือกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลอื่น ๆ ที่ดําเนินการโดยผู้ควบคุม

โปรดอ้างอิงถึงตอนที่ 6 (“การติดต่อ Telenav”) สำหรับคำถามและคำร้องที่ท่านอาจมีซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายนี้

1. การรวบรวมและการใช้ข้อมูล

ขึ้นอยู่กับวิธีที่ท่านปฏิสัมพันธ์กับเรา เรารวบรวมข้อมูลจำนวนมากจากหลากหลายแหล่ง ท่านอาจมอบข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยตรงแก่เรา (ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านใช้บริการนำทางสำหรับการวางแผนเส้นทางตามข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ หรือค้นหาตำแหน่งใกล้เคียงของสิ่งที่สนใจ) และเราอาจรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ผ่านการใช้งานบริการนำทาง (“บริการนำทาง”) ของท่านที่ได้รับการเชื่อมตัวของเราทางอ้อม

เมื่อท่านใช้บริการนำทางในรถยนต์ BYD ที่อยู่ในโหมดเชื่อมต่อเพื่อค้นหาตำแหน่งของสิ่งที่สนใจ เส้นทาง หรือที่อยู่ เราจะได้รับและจัดเก็บ (i) ตัวระบุที่ได้รับการแฮชเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับมอบหมายโดย BYD; (ii) ตำแหน่ง GPS ของท่านในปัจจุบัน และเส้นทางและ/หรือข้อมูลที่ได้รับการวางแผน; (iii) ที่อยู่หรือการร้องข้อการค้นหาตำแหน่งของสิ่งที่สนใจของท่าน และการเลือกผลลัพธ์ที่ค้นหาของท่าน; (iv) และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งและบริการการค้นหาเส้นทางของท่าน สมรรถนะของบริการ และการกระทำที่เกี่ยวข้องและการเลือกของท่าน เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อมอบการนำทางและบริการค้นหาแก่ท่าน และอาจยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อมอบ พัฒนา และเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ข้อมูลดังกล่าวอาจยังถูกแบ่งปันในรูปแบบผลโดยรวม และเป็นนิรนาม ท่านอาจดูประกาศความเป็นส่วนตัวภายในระบบการนำทาง BYD ด้วยการเข้าไปที่ "การตั้งค่ารถยนต์"

แต่ละครั้งที่ท่านเข้าถึงบริการนำทาง เราอาจบันทึกและจัดการตำแหน่ง ประวัติการค้นหา ประวัติเป้าหมายการนำทาง และข้อมูลเส้นทางของท่าน ซึ่งรวมถึงตำแหน่งของจุดเริ่มต้นและตำแหน่งปัจจุบันของท่าน ตำแหน่งของจุดหมายปลายทางของท่าน เวลาเริ่มต้นการเดินทางของท่าน จุดที่ท่านสนใจ สิ่งที่ชอบ ที่อยู่ของบ้าน/สำนักงานที่ถูกตั้งล่วงหน้าของท่าน และข้อมูลอื่น ๆ ในแบบเดียวกันที่ได้รับการบันทึก และเส้นทางที่ท่านถูกแนะนำให้เดินทางตาม เราอาจจัดเก็บข้อมูลนี้ในอุปกรณ์บนรถ หรือในฐานข้อมูลคลาวด์ ระหว่างเซสชันการนำทางที่ทำงานอยู่ เราบันทึกตำแหน่งปัจจุบันของท่าน ข้อมูลจากเซนเซอร์ของรถยนต์ท่าน และทิศทางที่มุ่งไปของ GPS และความเร็วจากฮาร์ดแวร์ GPS ที่เกี่ยวข้องกับพาหนะของท่านเพื่อมอบเส้นทางหรือข้อมูลความคล่องตัวการจราจรแก่ท่าน โดยบันทึกเป็นช่วง ๆ บริการนำทางยังอาจใช้ตำแหน่งหรือเส้นทางปัจจุบันของท่านเพื่อตอบสนองการร้องขอของท่านสำหรับตำแหน่งของสิ่งที่สนใจซึ่งอยู่ใกล้ (เช่น ปั๊มน้ำมัน ร้านอาหาร แหล่งชอปปิง ฯลฯ) เรารักษาฐานข้อมูลด้วยข้อมูลตำแหน่งและเส้นทางเหล่านี้ และอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล ความครอบคลุมของแผนที่ของเรา และเพื่อมอบฟีเจอร์อื่น ๆ ที่อาจพัฒนาคุณภาพขีดความสามารถทางบริการ ฟังก์ชั ประสบการณ์ของผู้ใช้ของเรา ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ของผู้ใช้ของท่านเอง เรายังอาจบันทึกข้อมูลเหตุการณ์การเปิด/ปิดเครื่องยนต์ของท่านสำหรับการมอบกลไกการอัปเดตข้อมูลแผนที่พื้นที่ของบ้านที่แม่นยำ เราอาจบันทึกข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันนำทางสำหรับการมอบการวิเคราะห์ทางพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการมอบประสบการณ์ในการใช้ที่ดีกว่า เราอาจแบ่งปันข้อมูลตำแหน่งดังกล่าวในรูปแบบที่ถูกทำเป็นนิรนามกับพาร์ตเนอร์บุคคลที่สามซึ่งดำเนินการวิจัยและวิเคราะห์สภาพการจราจรและการใช้งานส่วนท้องถนน

เพื่อให้การสนับสนุนหลังการขายที่ครอบคลุมและเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริการอย่างทันท่วงทีเราอาจรวบรวมและส่งออกบันทึกระบบจากระบบของยานพาหนะของคุณเมื่อคุณพบปัญหาและขอความช่วยเหลือจากตัวแทนจําหน่ายของคุณ บันทึกของระบบมีข้อมูลที่มีค่าซึ่งช่วยให้เราระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดทางเทคนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการรวบรวมและวิเคราะห์บันทึกเหล่านี้เราสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ของเรา ในทุกกรณีบันทึกเหล่านี้จะใช้เพื่อการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมและวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดเท่านั้น ข้อมูลที่ได้รับจากบันทึกจะไม่ระบุชื่อและจัดเก็บอย่างปลอดภัย

เรารวบรวมและส่งออกบันทึกของระบบตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการให้การสนับสนุนหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์บันทึกเหล่านี้เราสามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคได้แม่นยํายิ่งขึ้นและปรับปรุงคุณภาพการบริการของเรา การรวบรวมและส่งออกบันทึกของระบบเป็นสิ่งสําคัญเพื่อให้แน่ใจว่าระบบยานพาหนะทํางานได้อย่างเหมาะสมและเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมายและเชิงพาณิชย์ของเรา

เรายังอาจรวบรวม จัดเก็บ ดำเนินขั้นตอน และแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านมอบให้เราอย่างเต็มใจ ซึ่งร่วมถึงการตอบสนองต่อการร้องขอของเรา ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านว่าจะมอบข้อมูลที่ร้องขอหรือไม่ แต่ฟีเจอร์บางประการของแพลตฟอร์มของ Telenav ของเราอาจไม่สามารถใช้งานได้หากท่านเลือกที่จะไม่มอบข้อมูลที่ร้องขอ (ตัวอย่างเช่น หากท่านต้องการส่งคำร้องสำหรับการสนับสนุน แต่ไม่ยินดีที่จะมอบชื่อและที่อยู่อีเมลของท่าน)

การดำเนินขั้นตอนเพิ่มเติมของข้อมูล

ข้อมูลทางสถิติและในภาพรวมที่เราอาจรวบรวมและจัดเก็บจะไม่ระบุเป็นบุคคลที่เฉพาะเจาะจงโดยตรง แต่เราอาจได้ข้อมูลเหล่านั้นจากข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น เราอาจสรุปรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคำนวณร้อยละของผู้ใช้ในประเทศที่เจาะจง หากเรารวมข้อมูลอื่น ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะปฏิบัติข้อมูลที่รวมกันดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจดำเนินขั้นตอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินของสัญญาที่ทำกับท่าน หรือส่วนหนึ่งของข้อผูกพันของท่านเพื่อเข้าสู่การติดต่อกับเรา เราจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดที่เรารวบรวมเป็นความลับ และจะใช้ข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น ซึ่งเรารวบรวมหรือท่านมอบให้สำหรับวัตถุประสงค์นั้นแต่แรกเริ่ม เราจะแสวงหาการอนุญาตที่เฉพาะเจาะจงของท่านสำหรับการใช้งานเพิ่มเติม เราจะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อต่อรอง แลกเปลี่ยน หรือขายการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยปราศจากการยินยอมที่เฉพาะเจาะจง

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการดำเนินขั้นตอนข้อมูลส่วนบุคคล

Telenav ดำเนินขั้นตอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ ดังนั้นเราดำเนินขั้นตอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพื้นฐานของกฎหมายดังต่อไปนี้:

 • สำหรับการดำเนินการของสัญญาซึ่งท่านคือฝ่ายที่ทำสัญญาด้วยหรือเพื่อให้เราดำเนินการร้องขอก่อนหน้าของท่านเพื่อเข้าสู่สัญญาในขั้นต่อไป
 • สำหรับวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์ทางกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สาม
 • สำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายที่เราอยู่ใต้อำนาจ
 • ตามความยินยอมของท่าน

2. การป้องกันความปลอดภัยให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ความเป็นส่วนตัวของท่านคือสิ่งที่สำคัญสำหรับเรา และเรารักษากระบวนการการรักษาความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลของท่านจากการสูญหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การปรับเปลี่ยน และการทำลาย ซึ่งคำนึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการดำเนินขั้นตอนและธรรมชาติของข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น Telenav จำกัดการเข้าถึงสู่ระบบ Telenav ที่จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไปยังพนักงานที่ได้รับอนุญาต Telenav ยังใช้โปรโตคอลเลเยอร์ซ็อกเก็ตความปลอดภัย (SSL) เพื่อทำให้มั่นใจว่าการส่งข้อมูลส่วนตัวของเรานั้นปลอดภัยผ่านทางการเข้ารหัส

ในขณะที่ Telenav รักษามาตรการด้านความปลอดภัยหลากหลายอย่างเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่มีมาตรการด้านความปลอดภัยใดที่สมบูรณ์แบบหรือได้รับการรับประกันทั้งหมด เราแนะนำให้ท่านปกป้องตัวท่านเองจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ สู่บัญชีของท่าน ด้วยการรักษารหัสผ่านและข้อมูลการเข้าสู่ระบบเป็นความลับ

หากกฎหมายเรียกร้อง เราจะแจ้งให้ท่านว่ามีการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ละเมิดกฎหรือนโยบายนี้ หรือละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่นหรือไม่

3. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่นานกว่าที่เราเชื่อว่าสมเหตุสมผลและจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ถูกร่างในโยบายนี้ ระยะของเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และเกณฑ์ที่เราใช้สำหรับระบุเวลานั้น ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ของข้อมูลนั้นว่าถูกมอบมาเพื่ออะไร ตัวอย่างเช่น เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบัญชีแอปพลิเคชันของท่าน (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล เนื้อหาบัญชี และข้อมูลการตั้งค่า) นานเท่าที่ท่านจะเก็บรักษาไว้ภายในบัญชีของท่าน ปกติแล้ว เราอาจรักษาข้อมูลอื่น ๆ เช่น บันทึกของกิจกรรมของท่านภายในแอปพลิเคชันในช่วงเวลาสั้น ๆ ก่อนทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นนิรนามสำหรับการใช้งานที่ได้รับอนุญาต เรายังเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ได้ ซึ่งรวมถึง ตัวอย่างเช่น การปกป้องข้อถือสิทธิ์ทางกฎหมายใด ๆ เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามสิ่งที่นำไปใช้งานได้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านกำลังใช้อยู่ ท่านอาจติดต่อ privacy@telenav.com เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการเก็บรักษาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทในเครือของ Telenav และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทในเครือ พาร์ตเนอร์ ผู้ขาย หรือตัวแทนที่ทำงานในนามของเราสำหรับสำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้รับการบรรยายในนโยบายนี้ ตัวอย่างเช่น เราอาจจ้างบริษัทเพื่อช่วยปกป้องและรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบหรือบริการของเรา และสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่ได้รับการบรรยายในตอนที่ 1 เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับประเภทของผู้รับดังต่อไปนี้: ผู้ให้บริการโฮสติง ผู้ให้บริการซอฟต์แวรร์ SaaS ของคลาวด์สำหรับการสรรหาพนักงาน ผู้ให้บริการการชำระเงิน ผู้ให้บริการอีเมล ผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยและการพิสูจน์ตัวตน ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนผู้ใช้ ผู้ให้บริการด้านการโฆษณา ผู้ให้บริการด้านการตลาด ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์

ผู้ขายหรือตัวแทนใด ๆ ที่เราสงวนไว้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของเรา และนโยบาบนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหากพวกเขาได้รับข้อมูลจากเราด้วยวัตถุประสงค์อื่น ๆ เรายังรับผิดชอบและรับผิดชอบตามกฎหมายภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลหากตัวแทนบุคคลที่สามที่เรามีส่วนร่วมในการดำเนินขั้นตอนข้อมูลส่วนบุคคลแทนเราทำในแนวทางที่ขัดกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ได้ ยกเว้นว่าเราพิสูจน์ว่าเราไม่ได้รับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหาย

การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์และบริการของเราอาจใช้ทรัพยากรที่จัดหาโดยเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกขึ้นอยู่กับขอบเขตที่คุณเข้าถึงบริการ Telenav และสถานที่ที่คุณอยู่ ดังนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผลิตภัณฑ์นี้เราหรือพันธมิตรซัพพลายเออร์หรือตัวแทนของเราอาจประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามบทที่ 1 ในสถานที่ต่อไปนี้และเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละไซต์:

 • เขตเศรษฐกิจยุโรป (แฟรงค์เฟิร์ต เยอรมนี) - เซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในยุโรปให้บริการคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญสําหรับบริการออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ในยุโรป
 • อเมริกา (เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา) - เซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาจัดการบริการคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญสําหรับบริการออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ในอเมริกาเหนือและใต้
 • เอเชียแปซิฟิก (สิงคโปร์) - เซิร์ฟเวอร์ในเอเชีย (สิงคโปร์) จัดการบริการคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญสําหรับบริการออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และเอเชียใต้

เมื่อใดก็ตามที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังเขตอํานาจศาลอื่น ๆ เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายนี้และการถ่ายโอนดังกล่าวมีพื้นฐานทางกฎหมายก่อนที่จะมีการถ่ายโอนใด ๆ เกิดขึ้นและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเพียงพอนั้นเป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายที่บังคับใช้เช่นโดยใช้ข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรปหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หากจําเป็น) และกําหนดให้ใช้อื่น ๆ  มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสม คุณสามารถติดต่อทีมความเป็นส่วนตัวของ Telenav ได้ที่ privacy@telenav.com เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันที่เรานํามาใช้เกี่ยวกับการถ่ายโอนเหล่านี้

การเปิดเผยซึ่งเป็นคำสั่งทางกฎหมาย

เราจะปฏิบัติตามหมายศาล คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นสำหรับข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับท่านในความครอบครองของเรา และเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสร้างหรือดำเนินสิทธิ์ทางกฎหมายของท่าน ของเรา หรือของบุคคลอื่น เพื่อปกป้องต่อการอ้างสิทธิ์ทางกฎหมาย เรายังอาจถูกเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการตอบสนองต่อการร้องขอที่ถูกกฎหมายจากหน่วยงานรัฐบาลซึ่งรวมถึงข้อกำหนดในการรักษาความปลอดภัยของชาติหรือในการบังคับใช้กฎหมาย

การควบรวมกิจการและการเข้าถือสิทธิ์

หากเราตัดสินใจซื้อ ขาย ควบรวม หรือมิเช่นนั้น เปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจของเราในประเทศหนึ่ง ๆ การกระทำนี้อาจมีผลถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้ซื้อที่คาดการณ์หรือตามจริง และที่ปรึกษาของพวกเขา หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ขายและที่ปรึกษาของพวกเขา ในกรณีของการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเช่นนั้น เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ได้ทั้งหมด

5. สิทธิ์ของท่าน

ท่านมีสิทธิ์ชอบด้วยกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (“GDPR”) ในเรื่องที่ Telenav ดำเนินขั้นตอนกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิ์เหล่านี้ได้รับการอธิบายโดยคร่าวในด้านล่าง และท่านสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ด้วยการใช้รายละเอียดข้อมูลการติดต่อภายในตอน "การติดต่อ Telenav"

 • สิทธิ์ในการทราบว่าเราถือข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านข้อมูลใดบ้าง และสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น ในระดับที่คำร้องของท่านไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักเหตุผลหรือเกินเลยอย่างเห็นได้ชัด เราสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในระดับสมเหตุสมผล (คำนึงถึงต้นทุนในการบริหารของการมอบข้อมูลหรือการสื่อสารหรือการดำเนินการที่ร้องขอ) หรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามการร้องขอ
 • สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์และ/หรือไม่ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับท่าน
 • สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิ์ในการคัดค้านหรือจำกัดการดำเนินขั้นตอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในสถานการณ์หนึ่ง ๆ หากท่านคัดค้าน และคำคัดค้านของท่านได้รับการพิสูจน์ว่าชอบธรรม เราจะไม่ดำเนินขั้นตอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป หรือเราจะปรับกิจกรรมการดำเนินขั้นตอนตามนั้น ในทางตรงกันข้าม หากเหตุผลทางกฎหมายที่ได้รับการบรรยายจากเราเป็นความชอบธรรมสำหรับการดำเนินขั้นตอนที่เหนือกว่าเหตุผลที่ท่านบรรยาย เราจะแจ้งท่านถึงเหตุผลที่เราได้รับสิทธิ์ในการดำเนินขั้นตอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อ
  ท่านอาจคัดค้านในการดำเนินขั้นตอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงในเวลาใดก็ได้ และไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ
 • สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายหมายถึงสิทธิ์ในการรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้เราด้วยการร้องขอให้เราโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังองค์กรอื่นภายใต้สถานการณ์หนึ่ง ๆ หากเป็นไปได้ทางเทคนิค
 • สิทธิ์ในการเพิกถอนการยินยอมในเวลาใดก็ได้ และไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ ซึ่งการดำเนินขั้นตอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขึ้นอยู่กับความยินยอมของท่าน การเพิกถอนดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อกิจกรรมการดำเนินขั้นตอนของข้อมูลที่กำลังดำเนินอยู่ก่อนการเพิกถอนหรือต่อกิจกรรมการดำเนินขั้นตอนของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในอนาคต ซึ่งได้ได้รับการพิสูจน์ว่าชอบธรรมโดยความชอบธรรมทางการกฎหมายที่มาอยู่ โปรดทราบว่าหากท่านยกเลิกการยินยอมของท่าน เราอาจไม่สามารถมอบบริการหนึ่ง ๆ ให้แก่ท่าน
 • สิทธิ์ในการเพิกถอนการไม่ปฏิบัติตามการตัดสินส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติใด ๆ ซึ่งสร้างผลทางกฎหมายต่อท่านหรือส่งผลต่อท่านอย่างมีนัยสำคัญในแบบเดียวกัน
 • สิทธิ์ในการเสนอข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่คุณสมบัติ หน่วยงานที่รับผิดชอบสำหรับ Telenav คือหน่วยงานกำกับดูแลแห่งชาติสำหรับการดำเนินขั้นตอนข้อมูลส่วนบุคคล Bucharest, 28-30 General Gheorghe Magheru Boulevard, District 1, PC 010336 ประเทศโรมาเนีย

6. การติดต่อ TELENAV

ท่านอาจติดต่อเราด้วยการใช้ข้อมูลการติดต่อดังต่อไปนี้:

Telenav, Inc
Attention: DPO
4655 Great America Parkway, Suite 300
Santa Clara, CA 95054, สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์: (866) 686-0192
อีเมล: privacy@telenav.com

หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือพื้นที่เขตเศรษฐกิจยุโรป ท่านอาจส่งคำถามหรือข้อร้องเรียนด้วยการส่งอีเมลถึง privacy@telenav.com โดยตรง

ตามการแจ้งหรือการร้องขอใด ๆ ที่ท่านอาจมอบภายใต้นโยบายนี้ เราจะระบุตัวตนของท่านหรือจะระบุผู้แทน ซึ่งแต่งตั้งขึ้นโดยถูกต้องของท่านที่ส่งการร้องขอในนามของท่าน และจากนั้นเราจะปฏิบัติตามการร้องขอของท่าน เราจะตรวจสอบตัวตนของท่านไม่ว่าเพื่อ "ความมั่นใจระดับที่สมเหตุสมผล" หรือ "ความมั่นใจระดับสูงอย่างสมเหตุสมผล" ขึ้นอยู่กับความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคลและความเสี่ยงของความเสียหายต่อท่านด้วยการเปิดเผยหรือการลบโดยไม่ได้รับอนุญาตดังที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ เราอาจเรียกร้องให้ท่านมอบข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มติมเพื่อระบุตัวตนของท่านก่อนที่เราจะดำเนินขั้นตอนที่ท่านร้องขอต่อ

7. เกี่ยวกับนโยบายนี้

ข้อตกลงอื่น ๆ

Telenav อาจเข้าตรวจสอบข้อตกลงของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ถูกเขียนซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติที่เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับการเป็นความลับ ความปลอดภัย และการจัดกับข้อมูลอื่น กับลูกค้า หากนโยบายนี้ขัดแย้งกับบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านั้น (ทั้งสหรัฐฯ และต่างประเทศ) ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านั้นควบคุมในระดับความไม่สอดคล้องกัน ในตัวอย่างอื่น ๆ ทั้งหมด ข้อตกลงของนโยบายจะถูกนำไปใช้

กฎหมายที่กำลังควบคุม

ด้วยการเลือกที่จะใช้แพลตฟอร์มของ Telenav หรือมิเช่นนั้นมอบข้อมูลให้ Telenav ท่านตกลงว่าข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องนโยบายหรือข้อตกลงที่มีเนื้อหาในนโยบายนี้จะได้รับการควบคุมโดยกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา; อย่างไรก็ตาม (i) นโยบายที่มอบให้จะถูกควบคุมโดย GDPR หาก GDPR บังคับใช้; หรือ (ii) กฎหมายที่ควบคุมอื่น ๆ ที่อาณัติโดยเขตอำนาจตามกฎหมายที่ท่านอาศัย ยกเว้นที่ถูกห้ามโดยกฎหมายที่บังคับใช้ได้ (ซึ่งอาจรวมถึง Quebec) ท่านยังตกลงที่จะขอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าวและปฏิบัติตามข้อจำกัดใด ๆ ด้านความเสียหายที่มีเนื้อหาในข้อตกลงในการใช้ของเรา ข้อตกลงและเงื่อนไขของบริการของเรา หรือข้อตกลงที่นำไปใช้ได้อื่นที่เรามีต่อท่าน

Telenav ปฏิบัติตามอำนาจของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการค้าแห่งสหพันธรัฐ (FTC) ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนและการบังคับใช้

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายนี้

เราอาจอัปเดตนโยบายนี้ตามความเปลี่ยนแปลงในการใช้งานทางธุรกิจ มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่บังคับใช้ได้ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ เราจะเผยแพร่ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เว็บไซต์ของเราในหน้า www.telenav.com/legal และเราจะแจ้งเตือนท่านผ่านแอปนำทางในรถยนต์ ส่วนที่เปลี่ยนแปลงในนโยบายนี้ที่มีผลกระทบพื้นฐานต่อธรรมชาติของการดำเนินขั้นตอน หรือมิเช่นนั้น มีผลกระทบต่อท่านอย่างสำคัญ เราจะให้คำเตือนล่วงหน้าต่อท่านอย่างเพียงพอที่ท่านจะมีโอกาสที่จะใช้สิทธิ์ใด ๆ ของท่านที่ท่านพึงมี

Preferences

Privacy is important to us, so you have the option of disabling certain types of storage that may not be necessary for the basic functioning of the website. Blocking categories may impact your experience on the website. Cookie Policy

Accept all cookies

These items are required to enable basic website functionality.

Always active

These items help the website operator understand how its website performs, how visitors interact with the site, and whether there may be technical issues.

These items are used to deliver advertising that is more relevant to you and your interests.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.