Navigation — BYD 2022 — All Regions

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับรถยนต์ BYD ของ Telenav

เวอร์ชัน 1.0

อัปเดตในวันที่ 28 สิงหาคม 2022

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Telenav (“นโยบาย”) ฉบับนี้ควบคุมการเข้าถึงของบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือเว็บไซต์หนึ่ง ๆ ที่เราเสนอ ซึ่งรวมถึงหรือผ่านบริษัทในเครือของเรา ("Telenav", “เรา”, “ของเรา”) ด้ายการใช้หรือการเข้าถึงบริการ ผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ของเรา หรือมิเช่นนั้นด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับเรา ท่านยอมรับนโยบายนี้และตกลงที่จะปฏิบัติตาม หากท่านไม่ตกลงกับนโยบายนี้ ท่านจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือเว็บไซต์ของเรา ท่านยอมรับและเข้าใจว่านโยบายไม่ได้ใช้ในพาร์ตเนอร์ทางธุรกิจของเราและบริษัทอื่น ๆ ที่ Telenav ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือดำเนินการ สำหรับข้อมูลถึงแนวทางที่พาร์ตเนอร์ทางธุรกิจของเราและบริษัทอื่น ๆ ดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของท่าน (ดังที่นิยามในด้านล่าง) โปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทนั้น ๆ หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงของนโยบาย โปรดอย่าใช้หรือเข้าถึงบริการ ผลิตภัณฑ์ หรือเว็บไซต์ของเรา หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ เหล่านี้

เรายึดมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของท่าน นโยบายนี้อธิบายแนวทางของเราในการปกป้องข้อมูล ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการที่เราปฏิบัติตามข้อบังคับและความต้องการทางรัฐบาล และอธิบายถึงเหตุผลและวิธีที่เราอาจรวบรวม จัดเก็บ ดำเนินขั้นตอน และแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม เรายังอธิบายนโยบายนี้ถึงสิทธิ์ของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว

คำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" นั้น เราใช้อ้างถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับท่านในฐานะบุคคลที่ได้รับการระบุตัวตนหรือระบุตัวตนได้เป็นธรรมชาติ ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อของท่าน ที่อยู่ของท่าน หมายเลขโทรศัพท์ของท่านซึ่งรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขบัญชีชำระเงิน หมายเลขระบุตัวตนผู้สมัครบริการมือถือ หมายเลขระบุตัวตนอุปกรณ์มือถือ หมายเลขระบุตัวตนที่อยู่เครือข่าย ที่อยู่ IP และที่อยู่อีเมลของท่าน ข้อมูลนิรนาม ซึ่งเราไม่สามารถนำมาเกี่ยวข้องกับบุคคลระบุตัวตนได้เป็นธรรมชาติจะไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล

ยกเว้นในกรณีที่ถูกระบุไว้ในนโยบาย Telenav เป็นผู้ดำเนินขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจรวบรวม จัดเก็บ ดำเนินขั้นตอนและแจกจ่ายตามนโยบายนี้

โปรดอ้างอิงถึงตอนที่ 8 (“การติดต่อ Telenav”) สำหรับคำถามและคำร้องที่ท่านอาจมีซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายนี้

1. การรวบรวมและการใช้ข้อมูล

ขึ้นอยู่กับวิธีที่ท่านปฏิสัมพันธ์กับเรา เรารวบรวมข้อมูลจำนวนมากจากหลากหลายแหล่ง ท่านอาจมอบข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยตรงแก่เรา (ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านใช้บริการนำทางสำหรับการวางแผนเส้นทางตามข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ หรือค้นหาตำแหน่งใกล้เคียงของสิ่งที่สนใจ) และเราอาจรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ ผ่านการใช้งานบริการนำทาง (“บริการนำทาง”) ของท่านที่ได้รับการเชื่อมตัวของเราทางอ้อม 

เมื่อท่านใช้บริการนำทางในรถยนต์ BYD ที่อยู่ในโหมดเชื่อมต่อเพื่อค้นหาตำแหน่งของสิ่งที่สนใจ เส้นทาง หรือที่อยู่ เราจะได้รับและจัดเก็บ (i) ตัวระบุที่ได้รับการแฮชเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับมอบหมายโดย BYD; (ii) ตำแหน่ง GPS ของท่านในปัจจุบัน และเส้นทางและ/หรือข้อมูลที่ได้รับการวางแผน; (iii) ที่อยู่หรือการร้องข้อการค้นหาตำแหน่งของสิ่งที่สนใจของท่าน และการเลือกผลลัพธ์ที่ค้นหาของท่าน; (iv) และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ตำแหน่งและบริการการค้นหาเส้นทางของท่าน สมรรถนะของบริการ และการกระทำที่เกี่ยวข้องและการเลือกของท่าน  เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อมอบการนำทางและบริการค้นหาแก่ท่าน และอาจยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อมอบ พัฒนา และเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ข้อมูลดังกล่าวอาจยังถูกแบ่งปันในรูปแบบผลโดยรวม และเป็นนิรนาม ท่านอาจดูประกาศความเป็นส่วนตัวภายในระบบการนำทาง BYD ด้วยการเข้าไปที่ "การตั้งค่ารถยนต์"

แต่ละครั้งที่ท่านเข้าถึงบริการนำทาง เราอาจบันทึกและจัดการตำแหน่ง ประวัติการค้นหา ประวัติเป้าหมายการนำทาง และข้อมูลเส้นทางของท่าน ซึ่งรวมถึงตำแหน่งของจุดเริ่มต้นและตำแหน่งปัจจุบันของท่าน ตำแหน่งของจุดหมายปลายทางของท่าน เวลาเริ่มต้นการเดินทางของท่าน จุดที่ท่านสนใจ สิ่งที่ชอบ ที่อยู่ของบ้าน/สำนักงานที่ถูกตั้งล่วงหน้าของท่าน และข้อมูลอื่น ๆ ในแบบเดียวกันที่ได้รับการบันทึก และเส้นทางที่ท่านถูกแนะนำให้เดินทางตาม เราอาจจัดเก็บข้อมูลนี้ในอุปกรณ์บนรถ หรือในฐานข้อมูลคลาวด์ ระหว่างเซสชันการนำทางที่ทำงานอยู่ เราบันทึกตำแหน่งปัจจุบันของท่าน ข้อมูลจากเซนเซอร์ของรถยนต์ท่าน และทิศทางที่มุ่งไปของ GPS และความเร็วจากฮาร์ดแวร์ GPS ที่เกี่ยวข้องกับพาหนะของท่านเพื่อมอบเส้นทางหรือข้อมูลความคล่องตัวการจราจรแก่ท่าน โดยบันทึกเป็นช่วง ๆ บริการนำทางยังอาจใช้ตำแหน่งหรือเส้นทางปัจจุบันของท่านเพื่อตอบสนองการร้องขอของท่านสำหรับตำแหน่งของสิ่งที่สนใจซึ่งอยู่ใกล้ (เช่น ปั๊มน้ำมัน ร้านอาหาร แหล่งชอปปิง ฯลฯ) เรารักษาฐานข้อมูลด้วยข้อมูลตำแหน่งและเส้นทางเหล่านี้ และอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล ความครอบคลุมของแผนที่ของเรา และเพื่อมอบฟีเจอร์อื่น ๆ ที่อาจพัฒนาคุณภาพขีดความสามารถทางบริการ ฟังก์ชั ประสบการณ์ของผู้ใช้ของเรา ซึ่งรวมถึงประสบการณ์ของผู้ใช้ของท่านเอง เรายังอาจบันทึกข้อมูลเหตุการณ์การเปิด/ปิดเครื่องยนต์ของท่านสำหรับการมอบกลไกการอัปเดตข้อมูลแผนที่พื้นที่ของบ้านที่แม่นยำ เราอาจบันทึกข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันนำทางสำหรับการมอบการวิเคราะห์ทางพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการมอบประสบการณ์ในการใช้ที่ดีกว่า เราอาจแบ่งปันข้อมูลตำแหน่งดังกล่าวในรูปแบบที่ถูกทำเป็นนิรนามกับพาร์ตเนอร์บุคคลที่สามซึ่งดำเนินการวิจัยและวิเคราะห์สภาพการจราจรและการใช้งานส่วนท้องถนน

เรายังอาจรวบรวม จัดเก็บ ดำเนินขั้นตอน และแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านมอบให้เราอย่างเต็มใจ ซึ่งร่วมถึงการตอบสนองต่อการร้องขอของเรา ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านว่าจะมอบข้อมูลที่ร้องขอหรือไม่ แต่ฟีเจอร์บางประการของแพลตฟอร์มของ Telenav ของเราอาจไม่สามารถใช้งานได้หากท่านเลือกที่จะไม่มอบข้อมูลที่ร้องขอ (ตัวอย่างเช่น หากท่านต้องการส่งคำร้องสำหรับการสนับสนุน แต่ไม่ยินดีที่จะมอบชื่อและที่อยู่อีเมลของท่าน)

การดำเนินขั้นตอนเพิ่มเติมของข้อมูล

ข้อมูลทางสถิติและในภาพรวมที่เราอาจรวบรวมและจัดเก็บจะไม่ระบุเป็นบุคคลที่เฉพาะเจาะจงโดยตรง แต่เราอาจได้ข้อมูลเหล่านั้นจากข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น เราอาจสรุปรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคำนวณร้อยละของผู้ใช้ในประเทศที่เจาะจง หากเรารวมข้อมูลอื่น ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะปฏิบัติข้อมูลที่รวมกันดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจดำเนินขั้นตอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินของสัญญาที่ทำกับท่าน หรือส่วนหนึ่งของข้อผูกพันของท่านเพื่อเข้าสู่การติดต่อกับเรา เราจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดที่เรารวบรวมเป็นความลับ และจะใช้ข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น ซึ่งเรารวบรวมหรือท่านมอบให้สำหรับวัตถุประสงค์นั้นแต่แรกเริ่ม เราจะแสวงหาการอนุญาตที่เฉพาะเจาะจงของท่านสำหรับการใช้งานเพิ่มเติม เราจะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อต่อรอง แลกเปลี่ยน หรือขายการเข้าถึงข้อมูลของท่านโดยปราศจากการยินยอมที่เฉพาะเจาะจง

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการดำเนินขั้นตอนข้อมูลส่วนบุคคล

Telenav ดำเนินขั้นตอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ ดังนั้นเราดำเนินขั้นตอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพื้นฐานของกฎหมายดังต่อไปนี้:

 • สำหรับการดำเนินการของสัญญาซึ่งท่านคือฝ่ายที่ทำสัญญาด้วยหรือเพื่อให้เราดำเนินการร้องขอก่อนหน้าของท่านเพื่อเข้าสู่สัญญาในขั้นต่อไป
 • สำหรับวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์ทางกฎหมายของเราหรือของบุคคลที่สาม
 • สำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายที่เราอยู่ใต้อำนาจ
 • ตามความยินยอมของท่าน

2. การป้องกันความปลอดภัยให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ความเป็นส่วนตัวของท่านคือสิ่งที่สำคัญสำหรับเรา และเรารักษากระบวนการการรักษาความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลของท่านจากการสูญหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การปรับเปลี่ยน และการทำลาย ซึ่งคำนึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการดำเนินขั้นตอนและธรรมชาติของข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น Telenav จำกัดการเข้าถึงสู่ระบบ Telenav ที่จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไปยังพนักงานที่ได้รับอนุญาต Telenav ยังใช้โปรโตคอลเลเยอร์ซ็อกเก็ตความปลอดภัย (SSL) เพื่อทำให้มั่นใจว่าการส่งข้อมูลส่วนตัวของเรานั้นปลอดภัยผ่านทางการเข้ารหัส

ในขณะที่ Telenav รักษามาตรการด้านความปลอดภัยหลากหลายอย่างเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่มีมาตรการด้านความปลอดภัยใดที่สมบูรณ์แบบหรือได้รับการรับประกันทั้งหมด เราแนะนำให้ท่านปกป้องตัวท่านเองจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ สู่บัญชีของท่าน ด้วยการรักษารหัสผ่านและข้อมูลการเข้าสู่ระบบเป็นความลับ

หากกฎหมายเรียกร้อง เราจะแจ้งให้ท่านว่ามีการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตที่ละเมิดกฎหรือนโยบายนี้ หรือละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่นหรือไม่

3. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่นานกว่าที่เราเชื่อว่าสมเหตุสมผลและจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ถูกร่างในโยบายนี้ ระยะของเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และเกณฑ์ที่เราใช้สำหรับระบุเวลานั้น ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของข้อมูลส่วนบุคคล และวัตถุประสงค์ของข้อมูลนั้นว่าถูกมอบมาเพื่ออะไร ตัวอย่างเช่น เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบัญชีแอปพลิเคชันของท่าน (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล เนื้อหาบัญชี และข้อมูลการตั้งค่า) นานเท่าที่ท่านจะเก็บรักษาไว้ภายในบัญชีของท่าน ปกติแล้ว เราอาจรักษาข้อมูลอื่น ๆ เช่น บันทึกของกิจกรรมของท่านภายในแอปพลิเคชันในช่วงเวลาสั้น ๆ ก่อนทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นนิรนามสำหรับการใช้งานที่ได้รับอนุญาต เรายังเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ได้ ซึ่งรวมถึง ตัวอย่างเช่น การปกป้องข้อถือสิทธิ์ทางกฎหมายใด ๆ เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามสิ่งที่นำไปใช้งานได้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านกำลังใช้อยู่ ท่านอาจติดต่อ privacy@telenav.com เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการเก็บรักษาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทในเครือของ Telenav และบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทในเครือ พาร์ตเนอร์ ผู้ขาย หรือตัวแทนที่ทำงานในนามของเราสำหรับสำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้รับการบรรยายในนโยบายนี้ ตัวอย่างเช่น เราอาจจ้างบริษัทเพื่อช่วยปกป้องและรักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบหรือบริการของเรา และสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่ได้รับการบรรยายในตอนที่ 1 เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับประเภทของผู้รับดังต่อไปนี้: ผู้ให้บริการโฮสติง ผู้ให้บริการซอฟต์แวรร์ SaaS ของคลาวด์สำหรับการสรรหาพนักงาน ผู้ให้บริการการชำระเงิน ผู้ให้บริการอีเมล ผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยและการพิสูจน์ตัวตน ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุนผู้ใช้ ผู้ให้บริการด้านการโฆษณา ผู้ให้บริการด้านการตลาด ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์

ผู้ขายหรือตัวแทนใด ๆ ที่เราสงวนไว้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการรักษาความปลอดภัยของเรา และนโยบาบนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหากพวกเขาได้รับข้อมูลจากเราด้วยวัตถุประสงค์อื่น ๆ เรายังรับผิดชอบและรับผิดชอบตามกฎหมายภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลหากตัวแทนบุคคลที่สามที่เรามีส่วนร่วมในการดำเนินขั้นตอนข้อมูลส่วนบุคคลแทนเราทำในแนวทางที่ขัดกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ได้ ยกเว้นว่าเราพิสูจน์ว่าเราไม่ได้รับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหาย

การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์และบริการของเราอาจถูกมอบด้วยการใช้ทรัพยากรและเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในหลากหลายประเทศทั่วโลก ดังนั้น เราหรือพาร์ตเนอร์ ผู้ขาย หรือตัวแทนของเราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดนสากลนอกประเทศที่ท่านใช้แพลตฟอร์มของ Telenav ของเรา ซึ่งรวมถึงประเทศภายนอกพื้นที่เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ที่ไม่มีกฎหมายซึ่งมอบการปกป้องที่เฉพาะเจาะจงสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อกฎหมายที่แตกต่างในด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา ในกรณีเหล่านี้ เราขอให้มั่นใจ เนื่องจากการส่งใด ๆ จะมีพื้นฐานการกฎหมายสำหรับการส่งเหล่านั้นและมีมอบการคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังที่เรียกร้องโดยกฎหมายที่บังคับใช้ได้ ตัวอย่างเช่น ด้วยการใช้ข้อกำหนดซึ่งเกี่ยวกับสัญญามาตรฐานที่ได้รับอนุญาตโดยคณะกรรมาธิการยุโรป หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ที่เหมาะสม) และด้วยการร้องขอการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางเทคนิคหรือทางองค์กรที่เหมาะสมอื่น ๆ ท่านอาจติดต่อทีมความเป็นส่วนตัวของ Telenav ที่ privacy@telenav.comเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันที่เราใช้ในการเชื่อมต่อเหล่านี้

การเปิดเผยซึ่งเป็นคำสั่งทางกฎหมาย

เราจะปฏิบัติตามหมายศาล คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นสำหรับข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับท่านในความครอบครองของเรา และเราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสร้างหรือดำเนินสิทธิ์ทางกฎหมายของท่าน ของเรา หรือของบุคคลอื่น เพื่อปกป้องต่อการอ้างสิทธิ์ทางกฎหมาย เรายังอาจถูกเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการตอบสนองต่อการร้องขอที่ถูกกฎหมายจากหน่วยงานรัฐบาลซึ่งรวมถึงข้อกำหนดในการรักษาความปลอดภัยของชาติหรือในการบังคับใช้กฎหมาย

การควบรวมกิจการและการเข้าถือสิทธิ์

หากเราตัดสินใจซื้อ ขาย ควบรวม หรือมิเช่นนั้น เปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจของเราในประเทศหนึ่ง ๆ การกระทำนี้อาจมีผลถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้ซื้อที่คาดการณ์หรือตามจริง และที่ปรึกษาของพวกเขา หรือได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ขายและที่ปรึกษาของพวกเขา ในกรณีของการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเช่นนั้น เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ได้ทั้งหมด

5. สิทธิ์ของท่าน

ท่านมีสิทธิ์ชอบด้วยกฎหมายที่เฉพาะเจาะจงภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (“GDPR”) ในเรื่องที่ Telenav ดำเนินขั้นตอนกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิ์เหล่านี้ได้รับการอธิบายโดยคร่าวในด้านล่าง และท่านสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ด้วยการใช้รายละเอียดข้อมูลการติดต่อภายในตอน "การติดต่อ Telenav"

 • สิทธิ์ในการทราบว่าเราถือข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านข้อมูลใดบ้าง และสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น ในระดับที่คำร้องของท่านไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักเหตุผลหรือเกินเลยอย่างเห็นได้ชัด เราสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในระดับสมเหตุสมผล (คำนึงถึงต้นทุนในการบริหารของการมอบข้อมูลหรือการสื่อสารหรือการดำเนินการที่ร้องขอ) หรือปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามการร้องขอ
 • สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์และ/หรือไม่ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับท่าน
 • สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิ์ในการคัดค้านหรือจำกัดการดำเนินขั้นตอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในสถานการณ์หนึ่ง ๆ หากท่านคัดค้าน และคำคัดค้านของท่านได้รับการพิสูจน์ว่าชอบธรรม เราจะไม่ดำเนินขั้นตอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป หรือเราจะปรับกิจกรรมการดำเนินขั้นตอนตามนั้น ในทางตรงกันข้าม หากเหตุผลทางกฎหมายที่ได้รับการบรรยายจากเราเป็นความชอบธรรมสำหรับการดำเนินขั้นตอนที่เหนือกว่าเหตุผลที่ท่านบรรยาย เราจะแจ้งท่านถึงเหตุผลที่เราได้รับสิทธิ์ในการดำเนินขั้นตอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อ
  ท่านอาจคัดค้านในการดำเนินขั้นตอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงในเวลาใดก็ได้ และไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ
 • สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายหมายถึงสิทธิ์ในการรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้เราด้วยการร้องขอให้เราโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังองค์กรอื่นภายใต้สถานการณ์หนึ่ง ๆ หากเป็นไปได้ทางเทคนิค
 • สิทธิ์ในการเพิกถอนการยินยอมในเวลาใดก็ได้ และไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ ซึ่งการดำเนินขั้นตอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขึ้นอยู่กับความยินยอมของท่าน การเพิกถอนดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อกิจกรรมการดำเนินขั้นตอนของข้อมูลที่กำลังดำเนินอยู่ก่อนการเพิกถอนหรือต่อกิจกรรมการดำเนินขั้นตอนของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในอนาคต ซึ่งได้ได้รับการพิสูจน์ว่าชอบธรรมโดยความชอบธรรมทางการกฎหมายที่มาอยู่ โปรดทราบว่าหากท่านยกเลิกการยินยอมของท่าน เราอาจไม่สามารถมอบบริการหนึ่ง ๆ ให้แก่ท่าน
 • สิทธิ์ในการเพิกถอนการไม่ปฏิบัติตามการตัดสินส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติใด ๆ ซึ่งสร้างผลทางกฎหมายต่อท่านหรือส่งผลต่อท่านอย่างมีนัยสำคัญในแบบเดียวกัน
 • สิทธิ์ในการเสนอข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่คุณสมบัติ หน่วยงานที่รับผิดชอบสำหรับ Telenav คือหน่วยงานกำกับดูแลแห่งชาติสำหรับการดำเนินขั้นตอนข้อมูลส่วนบุคคล Bucharest, 28-30 General Gheorghe Magheru Boulevard, District 1, PC 010336 ประเทศโรมาเนีย

6. คุกกี้และเทคโนโลยีที่เหมือนกัน

เราใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีที่เหมือนกันในการประเมินว่าเว็บไซต์ บริการนำทาง อุปกรณ์หรือแอปพลิเคชัน (“แพลตฟอร์มของ Telenav”) ถูกใช้อย่างไร และเพื่อมอบคำแนะนำสำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์มของ Telenav ของเราอย่างต่อเนื่อง คุกกี้อาจถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์บนรถ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ที่เราปฏิบัติการหรือควบคุม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้รับการรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และเป็นแบบนิรนาม เราอาจใช้พิกเซล เอเจนต์การติดตาม หรือเทคโนโลยีการระบุตัวตนผู้เข้ามาใช้งานอื่นที่รวบรวมข้อมูลนิรนามเกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มของ Telenav ของเรา หากเราผสมหรือเชื่อมโยงคุกกี้ด้วยข้อมูลส่วนบุคคล เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลที่ได้รับการผสมหรือเชื่อมโยงเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายนี้ เราอาจใช้บุคคลที่สามเพื่อออกโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่เว็บไซต์อื่น ๆ การใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่เหมือนกันโดยบุคคลที่สามถูกควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

ท่านอาจจำกัดการรวบรวมแบบอัตโนมัติของข้อมูลหนึ่ง ๆ ผ่านการใช้คุกกี้โดยแพลตฟอร์มของ Telenav ของเราด้วยการปิดการใช้งานคุกกี้ โดยการใช้ทางเลือกในการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ของท่าน โปรดตระหนักว่าการปิดใช้งานคุกกี้อาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ที่เฉพาะเจาะจงที่แพลตฟอร์มของ Telenav ของเรา

ในระดับที่ Google รวบรวมและดำเนินขั้นตอนข้อมูลนิรนาม Google ทำสิ่งดังกล่าวเป็นการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่แยกกัน ดังที่เป็นเช่นนั้น เราใช้ Google Analytics เพื่อปรับแพลตฟอร์ม Telenav ของเราให้มีความเหมาะสม ท่านอาจถอนตัวจากการรวบรวมดังกล่าวด้วยการใช้ตัวจัดการการตั้งค่าโฆษณาของ Google หรือรับข้อมูลเพิ่มเติมที่มีพร้อมให้อ่านที่แนวทางความเป็นส่วนตัวของ Google และวิธีที่ Google ใช้ข้อมูลเมื่อท่านใช้เว็บไซต์หรือแอปของพาร์ตเนอร์ของเขา

เราสามารถปฏิบัติตามการร้องขอ "อย่าติดตาม" เมื่อกฎหมายร้องขอเท่านั้น

7. การติดต่อ TELENAV

ท่านอาจติดต่อเราด้วยการใช้ข้อมูลการติดต่อดังต่อไปนี้:

Telenav, Inc
Attention: DPO
4655 Great America Parkway, Suite 300
Santa Clara, CA 95054, สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์: (866) 686-0192
อีเมล: privacy@telenav.com

หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือพื้นที่เขตเศรษฐกิจยุโรป ท่านอาจส่งคำถามหรือข้อร้องเรียนด้วยการส่งอีเมลถึง privacy@telenav.com โดยตรง

ผู้ใช้งานชาวแคนาดาอาจยังติดต่อ:

สำนักงานคณะกรรมการความเป็นส่วนตัวแห่งแคนาดา
30 Victoria Street
Gatineau, Quebec
K1A 1H3
โทรศัพท์แบบไม่เสียค่าโทร: 1-800-282-1376
โทรศัพท์: (819) 994-5444
โทรสาร: (819) 994-5424
โทรพิมพ์: (819) 994-6591

ตามการแจ้งหรือการร้องขอใด ๆ ที่ท่านอาจมอบภายใต้นโยบายนี้ เราจะระบุตัวตนของท่านหรือจะระบุผู้แทน ซึ่งแต่งตั้งขึ้นโดยถูกต้องของท่านที่ส่งการร้องขอในนามของท่าน และจากนั้นเราจะปฏิบัติตามการร้องขอของท่าน เราจะตรวจสอบตัวตนของท่านไม่ว่าเพื่อ "ความมั่นใจระดับที่สมเหตุสมผล" หรือ "ความมั่นใจระดับสูงอย่างสมเหตุสมผล" ขึ้นอยู่กับความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคลและความเสี่ยงของความเสียหายต่อท่านด้วยการเปิดเผยหรือการลบโดยไม่ได้รับอนุญาตดังที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ เราอาจเรียกร้องให้ท่านมอบข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มติมเพื่อระบุตัวตนของท่านก่อนที่เราจะดำเนินขั้นตอนที่ท่านร้องขอต่อ

8. เกี่ยวกับนโยบายนี้

ข้อตกลงอื่น ๆ

Telenav อาจเข้าตรวจสอบข้อตกลงของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ถูกเขียนซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบทบัญญัติที่เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกับการเป็นความลับ ความปลอดภัย และการจัดกับข้อมูลอื่น กับลูกค้า หากนโยบายนี้ขัดแย้งกับบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านั้น (ทั้งสหรัฐฯ และต่างประเทศ) ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านั้นควบคุมในระดับความไม่สอดคล้องกัน ในตัวอย่างอื่น ๆ ทั้งหมด ข้อตกลงของนโยบายจะถูกนำไปใช้

กฎหมายที่กำลังควบคุม

ด้วยการเลือกที่จะใช้แพลตฟอร์มของ Telenav หรือมิเช่นนั้นมอบข้อมูลให้ Telenav ท่านตกลงว่าข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องนโยบายหรือข้อตกลงที่มีเนื้อหาในนโยบายนี้จะได้รับการควบคุมโดยกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา; อย่างไรก็ตาม (i) นโยบายที่มอบให้จะถูกควบคุมโดย GDPR หาก GDPR บังคับใช้: หรือ (ii) กฎหมายที่ควบคุมอื่น ๆ ที่อาณัติโดยเขตอำนาจตามกฎหมายที่ท่านอาศัย ยกเว้นที่ถูกห้ามโดยกฎหมายที่บังคับใช้ได้ (ซึ่งอาจรวมถึง Quebec) ท่านยังตกลงที่จะขอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาดข้อพิพาทดังกล่าวและปฏิบัติตามข้อจำกัดใด ๆ ด้านความเสียหายที่มีเนื้อหาในข้อตกลงในการใช้ของเรา ข้อตกลงและเงื่อนไขของบริการของเรา หรือข้อตกลงที่นำไปใช้ได้อื่นที่เรามีต่อท่าน

Telenav ปฏิบัติตามอำนาจของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการค้าแห่งสหพันธรัฐ (FTC) ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนและการบังคับใช้

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายนี้

เราอาจอัปเดตนโยบายนี้ตามความเปลี่ยนแปลงในการใช้งานทางธุรกิจ มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่บังคับใช้ได้ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ เราจะเผยแพร่ความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เว็บไซต์ของเราในหน้า https://www.telenav.com/legal และเราจะแจ้งเตือนท่านผ่านแอปนำทางในรถยนต์ ส่วนที่เปลี่ยนแปลงในนโยบายนี้ที่มีผลกระทบพื้นฐานต่อธรรมชาติของการดำเนินขั้นตอน หรือมิเช่นนั้น มีผลกระทบต่อท่านอย่างสำคัญ เราจะให้คำเตือนล่วงหน้าต่อท่านอย่างเพียงพอที่ท่านจะมีโอกาสที่จะใช้สิทธิ์ใด ๆ ของท่านที่ท่านพึงมี